Turun Sulka Ry

Toiminnan periaate ja etiketti sulkapalloseura Turun Sulassa.

Turun Sulka Ry:n toiminta tähtää liikuntaharrastuksen tarjoamiseen ja ylläpitoon Turussa. Kohderyhminä ovat niin lapset, nuoret kuin myös aikuiset sulkapallon harrastajat. Seuran periaatteena on pyrkiä järjestämään kaikille tasapuolisesti mahdollisuus harrastaa liikuntaa urheiluseurassa ilman suuria taloudellisia panostuksia.

Seurassa pyritään ottamaan huomioon yksilöiden erilaiset tavoitteet ja halut urheiluharrastuksen suhteen. Toisin sanoen vähemmänkin aktiivisen pelaajan viihtymiseen panostetaan, mutta samalla pyritään tukemaan kilpaurheiluun tähtääviä nuoria ja pitämään seuran taholta ympäristö sellaisena, että kehittymiseen tässä mielessä on mahdollisuuksia.

Toimihenkilöiden toiminta Turun Sulassa perustuu kokonaan vapaaehtoisuuteen. Tehtäviä pyritään jakamaan tasaisesti eri ihmisille, ettei kuorma kasva kenellekään liian suureksi. Luodaan myös kannustava ilmapiiri toimihenkilöiden välille, jossa otetaan huomioon ihmisten erilaisuus ja erilaiset ajatukset rakentavassa hengessä.

Tähdätään aktiiviseen yhteistyöhön Suomen Sulkapalloliiton kanssa, sekä alueellisesti Lounasulan, Turun kaupungin ja muiden sulkapalloseurojen kanssa. Mahdollisuuksien mukaan ollaan kiinnostuneita myös kansainvälisestä yhteistyöstä seuratoiminnassa.

Talousasiat ja kirjanpito hoidetaan osaavasti ja luotettavasti hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

Tuetaan ja kannustetaan liikunnan harrastamisen kautta lapsia ja nuoria terveisiin elämäntapoihin, sosiaalisuuteen, vastuuntuntoon sekä päihteettömyyteen. Tupakan, nuuskan, alkoholin tai muiden päihteiden käyttöä ei seuran harjoituksissa, kilpailuissa tai muissa virallisissa tilaisuuksissa hyväksytä ja siihen on jokaisella velvollisuus puuttua.

Seuran toiminnassa mukana olevia kiitetään ja huomioidaan yhteisillä tilaisuuksilla ja tukemalla kouluttautumista.

TURUSSA

Turun Sulka Ry:n Johtokunta

Toimintasuunnitelma 2018-2019
Avaa/Lataa tuosta [.doc]

Toimintakertomus 2017-2018
Avaa/Lataa tuosta [.doc]

Toimintasuunnitelma 2016-2017
Avaa/Lataa tuosta [.doc]

Toimintakertomus 2015-2016
Avaa/Lataa tuosta [.doc]

Toimintasuunnitelma 2015-2016
Avaa/Lataa tuosta [.doc]

Toimintakertomus 2014-2015
Avaa/Lataa tuosta [.doc]Vastaa